Harilik tanuseen

Seene leiab tugeva raipehaisu järgi. Seene kasv toimub väga kiiresti – sageli vaid mõne tunni jooksul.
Põlvamaa @juuli 2013